αυτοεκτίμηση

Σταμάτησε τις αρνητικές, αυτοτιμωρητικές  σκέψεις
Μάιος 7, 2020

Σταμάτησε τις αρνητικές, αυτοτιμωρητικές σκέψεις

Τα αρνητικά συναισθήματα συνδυαζόμενα με χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα επίμονα εμφανιζόμενα πολλές φορές ως αυτοτιμωρητικές σκέψεις. Το mindfulness αποδεδειγμένα μας βοηθάει να μένουμε στοπαρόν και να αντλούμε περισσότερη ευχαρίστηση από τηνζωή μας. Μπορεί επίσης να βελτιώσει την ποιότητα τωνεσωτερικών μας εμπειριών.Κάνοντας την ακόλουθη άσκηση θα ανακαλύψεις ένα πολύτιμοεργαλείο ώστε να ξεχάσεις τον αρνητικό…

Περισσότερα