#επικοινωνία

12 Μαΐου, 2020

Δείξε ενσυναίσθηση ακόμη και όταν το βρίσκεις δύσκολο

Η ενσυναίσθηση είναι υπερδύναμη. Έχεις παρατηρήσεις ότι πολλές φορές μία διαφωνία μπορεί να κλιμακωθεί επειδή εμείς οι ίδιοι φοβόμαστε ή…

Περισσότερα